Inovacijom do zaposlenja

Predavanje je namijenjeno studentima završnih godina fakulteta Sveučilišta u Osijeku, no mogu prisustvovati svi zainteresirani koje zanima ova tema (inovatori, poduzetnici,vladine i nevladine institucije i dr.)

Teme predavanja:

- općenito o inovatorstvu i poduzetništvu u RH
- zaštita intelektualnog vlasništva (patent, žig, industrijski dizajn, autorsko pravo)
- suradnja inovatora i poduzetnika u praksi
- mogućnosti pokretanja projekata i izvori financiranja u RH

Predavači:
mr.sc. Lara Liović-Nadaždi, predsjednica UIOBŽ i
Goran Nikolašević, tajnik UIOBŽ

Predavanje se ostvaruje u suradnji sa Savjetom mladih Grada Osijeka. Ulaz je slobodan.

Dobrodošli!

Tip događaja: 
Free
Datum i vrijeme
Petak, 15. Ožujak 2013 - 17:00