The Italian PHP conference

Točan raspored događaja još nije poznat, a predavanja na konferenciji tijekom dva dana kroz dva paralelna tracka održat će više od 20 međunarodnih stručnjaka. Konferencija je namijenjena programerijma, IT menadžerima i inovatorima, a dotaknut će se i tehnologija kao što su Zend Framework2, Symfony2, Codeigniter, Drupal, Wordpress. PHP Zagreb grupa svake godine organizira odlazak na ovu konferenciju koja se održava odmah nakon jsDaya u istom gradu.

Datum i vrijeme
Petak, 17. Svibanj 2013 (Cijeli dan) - Subota, 18. Svibanj 2013 (Cijeli dan)
Organizator
PHP Day