Umjetnost feedbecka / Hrvoje Bogdan

UMJETNOST FEEDBACKA
Osnovne teme:
+ Motivacija
+ Razvoj suradnika
+ Razlikovanje osobe prema ponašanju
+ Feedback kao komunikacijski alat
+ Kriterij za efektivni feedback
+ Kada i kako dati feedback
+ Feedback kao element sustava Performance Appraisal

Adizes pristup je da samo u okruženju uzajamnog poštovanja i povjerenja kompanija može ostvariti dugoročni uspjeh. Uzajamno poštovanje, između ostalog, stvaramo pružajući ljudima oko sebe jasne informacije o radu i ponašanju. Jedan od osnovnih alata rada sa ljudima je davanje povratne informacija o njihovom radu. Na ovaj način usmjeravamo i razvijamo suradnike. Feedback je zahtjevan komunikacijski alat, te je jednodnevni rad zamišljen sa kraćom uvodnom postavkom nakon čega ćemo realizirati niz vježbi sa ciljem savladavanja konkretnih feedback situacija.

Kotizacija: 1.200,00 kn + pdv
Cijena obuhvaća:
Stručna predavanja Adizes konzultanata/predavača
Pisane materijale koji pokrivaju program
Popis sudionika seminara sa podacima za dalje kontakte
Ručak, kava i sokovi u pauzama
PRIJAVE do dva dana prije početka seminara na:
na fax: +385 (0)1 4825 154
e-mailom na office@adizes.hr
ili on-line prijavom na www.adizes.hr

Datum i vrijeme
Utorak, 16. Srpanj 2013 - 9:00 - 17:00