IMEF Split

Udruga je osnovana u cilju promicanja i razvitka informatičkog menadžmenta, posebice organiziranjem i usmjeravanjem članova Udruge za ostvarivanje zajedničkih interesa studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilištu u Splitu. U svrhu ostvarivanja postavljanih ciljeva Udruga komunicira između studenata ekonomskog smjera, upravnih tijela sveučilišta, kao i ostalih institucija.

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruje njen cilj su:

- okupljanje studenata informatičkog menadžmenta Sveučilišta u Splitu

- promicanje i razvitak studija ekonomije kao znanstvene discipline u studentskim krugovima

- doprinos daljnjem razvoju i obrazovanju studenata Ekonomskog fakulteta na Sveučilištu u Splitu

- djelovanje na povezivanju gospodarstva i studenata

- organiziranje predavanja, tribina,radionica,konferencija, seminara i drugih sličnih skupova tematski vezanih za ostvarivanje ciljeva Udruge

- organiziranje stručnih izleta, prigodnih društvenih, kulturnih i drugih programa sa ciljem edukacije studenata Ekonomskog fakulteta, sukladno zakonu

- suradnja s drugim istovrsnim ili sličnim udrugama te posjećivanje stručnih studentskih skupova i konferencija u zemlji i inozemstvu

- organiziranje promotivnih akcija u srednjim školama s ciljem informiranja učenika o radu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u svrhu promicanja ciljeva studentske Udruge

- informiranje šire javnosti o radu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u svrhu promicanja ciljeva Udruge i interesa studenata

- obavljanje drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđeni ovim Statutom, sukladno zakonu

ZADNJI DOGAĐAJI OVOG ORGANIZATORA
Subscribe to RSS - IMEF Split